H2Oké is dé adviseur op het gebied van water en gezondheid. Sinds 2014 ondersteunen wij waterschappen, gemeenten, provincies, omgevingsdiensten, projectontwikkelaars, de nationale overheid, onderwijsinstellingen en internationale partners met vraagstukken rondom water & gezondheid. 


Zwemwater


H2Oké is expert op het gebied van alle water gerelateerde gezondheidsrisico’s en wordt daarom vaak ingeschakeld bij complexe (zwem)waterlocaties, grote aantallen zieken of de aanwezigheid van ‘nieuwe’ ziekteverwekkers. Imke heeft meer dan 300 zwemwaterprofielen opgesteld (voor waterschappen, Rijkswaterstaat, gemeenten, provincies en locatiebeheerders) en is opsteller van o.a. de Handreiking Zwemwaterprofielen en het daarbij behorende ZWEMprof. Imke is een bekende van veel van de partijen en contactpersonen in het (zwem)waterveld. Zo heeft ze o.a. het zwemwaterbeleid voor de Provincie Flevoland en Noord-Holland geactualiseerd, is ze in diverse provincies actief in gesprek met verschillende betrokken partijen, is ze expert en adviseur bij de zwemwaterproblematiek rondom de Spiegelwaal in Nijmegen. 


Handreiking voor evenementen in, op, met, boven en rondom water. 


In diverse Nederlandse steden worden evenementen georganiseerd in de stad, waarbij ook het stedelijk
water gebruikt wordt. Enkele voorbeelden hiervan zijn Cityswims, triatlons en modderraces. Gemeenten en waterschappen willen bewoners en bezoekers van hun gebied op een verantwoorde manier laten genieten van het water. Hoewel dat steeds schoner wordt, is het niet overal en altijd verstandig dit soort evenementen te laten plaatsvinden.  Om een goede afweging te kunnen maken waar, wanneer en onder welke omstandigheden een evenement kan plaatsvinden is er een afwegingskader ‘Evenementen in/op stedelijk water’ opgesteld. De handreiking helpt gemeenten, waterschappen, GGD's en andere verantwoordelijken om initiatiefnemers en organisatoren van evenementen in, op, rondom of met water of modder te ondersteunen bij hun keuzes. De handreiking beoogt, via adviezen en bespreekpunten, evenementen mogelijk te maken op een zo verantwoord mogelijke manier.


Stand van zaken pathogenen, antibiotica en antibioticaresistentie


Er is in Nederland toenemende discussie over de mogelijke verspreiding van (dier)ziektes, antibiotica en antibioticaresistente bacteriën vanuit de veehouderij naar de mens. Deze ziekteverwekkers, antibiotica en antibioticaresistente bacteriën zijn ook in oppervlaktewater en afvalwater aanwezig. Bij de waterschappen komt dan ook regelmatig de vraag terecht in hoeverre dit voorkomt en wat de gezondheidsrisico’s zijn. Er is echter nog geen goed overzicht over wat er bekend is en wat er nog moet worden onderzocht. Deze rapportage geeft een samenvatting van de kennis, maar ook van de ontbrekende kennis over de aanwezigheid van deze micro-organismen en stoffen in Nederlands oppervlaktewater, via welke route zij in het water terecht komen en wat de gezondheidsrisico’s zijn voor diverse gebruiksdoeleinden. De aanbevelingen geven handvatten voor verder onderzoek, maar ook voor visie- en beleidsvorming over hoe om te gaan met gezondheidsrisico’s bij verschillende gebruiksdoelen van water.